Hợp phần 3: Hỗ trợ khách hàng- trải nghiệm thực tế tại dự án và bán hàng

Chúng tôi không chỉ là người quản lý, mà còn là đồng đội hỗ trợ khách hàng trong  suốt quá trình nuôi ong từ tư vấn kỹ thuật đến hỗ trợ khai thác mật ong.

Một số hình thức hỗ trợ cụ thể:

  • Tư vấn kỹ thuật: Tư vấn cho bạn về các vấn đề như xây dựng đàn ong, chăm sóc ong, phòng trừ dịch bệnh.
  • Hỗ trợ khai thác mật ong: Hỗ trợ bạn trong quá trình khai thác mật ong, từ việc chuẩn bị dụng cụ, vệ sinh thùng ong, lấy mật ong
  • Hướng dẫn Tham quan du lịch
  • Tổ chức họp mặt Chia sẻ kiến thức
  • Hỗ trợ nhà đầu tư bán mật và bán lại thùng ong đã đầu tư

Please fill the required fields*