Trải nghiệm – học tập

Tìm hiểu về nghề nuôi ong và các kiến thức liên quan đến nuôi ong mật

Tham gia thu hoạch mật tại trại và cách sinh hoạt định kỳ từ phí dự án: Trực tuyến, trực tiếp,….

Khách hàng có quyền đến thăm trực tiếp nơi nuôi ong, tham gia vào các hoạt động chăm sóc, và trải nghiệm quy trình nuôi ong đầy thú vị. Đây không chỉ là chuyến đi thường lệ, mà còn là cơ hội gắn kết sâu sắc với môi trường nuôi ong và đội ngũ chuyên gia..

Please fill the required fields*